Tilbage til artikeldetaljer Mogens Herman Hansen: Demokratiets historie fra oldtid til nutid. Museum Tusculanums Forlag, København, 2012. Download Download PDF