Tilbage til artikeldetaljer Sebastian Olden-Jørgensen: Stormen på København 1659. Et københavnsk og nationalt erindringssted gennem 350 år. (Danish humanist texts and studies 39). København, Museum Tusculanums Forlag/Det kongelige Bibliotek, 2011. Download Download PDF