Tilbage til artikeldetaljer Yoichi Nagashima: De dansk-japanske kulturelle forbindelser 1600-1873. Museum Tusculanums Forlag, 2003. Hent Download PDF