Tilbage til artikeldetaljer Danish sources for the history of Ghana 1657-1754. Vol. 1: 1657-1735 (Fontes historiae Africanae, Series Varia 8) and Vol. 2: 1735-1754 (Historisk-filosofiske skrifter 30, 2). Edited by Ole Justesen. Translated by James Manley. Det Kongelige Danske Videns Hent Download PDF