Tilbage til artikeldetaljer Hans och Hennes. Genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid. Red.: Maria Ågren. (Opuscula Historica Upsaliensia 30). Uppsala, 2003. Hent Download PDF