Tilbage til artikeldetaljer Henrik Lerdam: Kongen og tinget. Det senmiddelalderlige retsvæsen 1340-1448. Museum Tusculanums Forlag, København, 2001. Hent Download PDF