Tilbage til artikeldetaljer J. P. E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. Bind 4: Breve i privat eje. (Danish humanist texts and studies 17). Udgivet med indledning og noter af Inger Sørensen. Det Kongelige Bibliotek og Museum Tusculanums Forlag, 2002. Hent Download PDF