Tilbage til artikeldetaljer Pernille Ulla Knudsen: Lovkyndighed og vederhæftighed, sjællandske byfogeder 1682-1801. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001. Hent Download PDF