Tilbage til artikeldetaljer Det store i det små. Red.: Maeve Drewsen, Julie Fryd Johansen, Jørgen Mikkelsen, Kirsten Prange og Knud Prange. (Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afdeling, 10). København, 1997. Download Download PDF