Tilbage til artikeldetaljer Cecilia Trentier: Granskningens retorik och historisk vetenskap. Kognitiv identitet i recensioner i dansk Historisk Tidsskrift, norsk Historisk tidsskrift og svensk Historisk Tidskrift 1965-1990. (Studia Historica Upsaliensia 192). Uppsala, 1999. Download Download PDF