Tilbage til artikeldetaljer Karin Hilmer Pedersen: Rusland mod årtusindeskiftet - feudalstat, retsstat, velfærdsstat, eller...? Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1998. Download Download PDF