Tilbage til artikeldetaljer Ulf Hamilton: Teknik på bönders villkor. De tekniska och politska aktörernas inflytande på den statsreglerade tekniska förändringen i Sverige 1806-1972. (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History 54). Stockholm, 1997. Download Download PDF