Tilbage til artikeldetaljer Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998. Redaktion: Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 1998. Download Download PDF