Tilbage til artikeldetaljer Forskellige Forhold ved den danske Hofstat i det 16. Aarhundrede, Hent Download PDF