Tilbage til artikeldetaljer Jørgen Pedersen: Arbejdslønnen i Danmark under skiftende Konjunkturer i Perioden ca. 1850—1913. Skrifter udgivet af Institutet for Historie og Samfundsøkonomi. I. København (1930).