Tilbage til artikeldetaljer Sigurd Schartau: Malmo hdgre allmänna läroverk under den danska tiden (Malmø 1929). Matheus Lundborg; Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad (Kristianstad 1929).