Tilbage til artikeldetaljer I. Tyske Arbejder vedrørende Slesvigs og Holstens økonomisk« Historie med særligt Henblik paa Slesvigs Besiddelsesforhold i 16. til 18. Aarhundrede. Hent Download PDF