Tilbage til artikeldetaljer Fredløs. Betydningen af denne Straf og Tvang i de sidste Aarhundreder af dens Bestaaen.