Tilbage til artikeldetaljer Nogle Strejflys over Christian IV.s Tidsalder, særligt med Hensyn til Kvindernes Stilling.