Tilbage til artikeldetaljer Henrik Pedersen: De danske Landbrug, fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel. Kbh. 1928. Hent Download PDF