Tilbage til artikeldetaljer Annales Danici Medii Ævi. Editionem nouam curauit Ellen Jørgensen. Kbhvn. 1920.