Tilbage til artikeldetaljer G. A. Trier: Ulrik Adolf Holstein (1731—1789). Studier over den oplyste Enevældes første Dage i Danmark. Kbhvn. (C.A. Reltzel) 1916. Hent Download PDF