Tilbage til artikeldetaljer D. G. Monrads Deltagelse i Begivenhederne 1864. En efterladt Redegørelse udgivet ved Aage Friis. XXXII + 316 S. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1914.