Tilbage til artikeldetaljer Udsæden og det dyrkede Areal paa Falster i sidste Halvdel af det 17de Aarh.