Tilbage til artikeldetaljer 5. St. Knuds Kapellet og danske og norske Konvertiter i Rom i det 17. og 18. Aarhundrede.