Tilbage til artikeldetaljer Indledningen til Krigen 1657 samt Krigsbegivenhederne i Elhegnene indtil Udgangen af September nævnte Aar.