Tilbage til artikeldetaljer Nogle Træk af Fiskerbefolkningens Historie. Download Download PDF