Tilbage til artikeldetaljer De nationale Troppep, samt Hærvæsenets Styrelse i det 16. Aarhundrede.