Tilbage til artikeldetaljer Rigets „bedste Mænd", Danehof og Rigsraadet.