Tilbage til artikeldetaljer Om Artilleriet i de danske Hære i det 16. Aarhundrede. Hent Download PDF