Tilbage til artikeldetaljer J. Oskar Andersen: Holger Rosenkrantz den lærde. En biografisk Skildring med Bidrag til Belysning af danske Kirkeog Studieforhold i det syttende Aarhundredes første Halvdel. Kjøbenhavn (Aug. Bang) 1896. (413 SS. m. Portræt.)