Tilbage til artikeldetaljer K. C. Rockstroh: Et dansk Korps' Historie 1701 — 1709. I Italien 1701 3, i Ungarn 1704—9. Efter utrykte Kilder udarbejdet med Understøttelse af den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse. Kjøbenhavn (Gyldendalske Boghandel) 1895. (216 SS.)