Tilbage til artikeldetaljer Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof. Et Bidrag til dansk Musikhistorie. Kjøbenhavn (W. Hansen) 1892. (258 SS.) Hent Download PDF