Tilbage til artikeldetaljer Den store Votering om den politiske Stilling udadtil i Efteraaret 1718. Download Download PDF