Tilbage til artikeldetaljer 1. En Bemærkning i Anledning af Rigsarkivar A. D. Jørgensens Afhandling om Kampen 1157.