Tilbage til artikeldetaljer Fr. Olsen: Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil dets Overtagelse af Staten 1711. Kjø benhavn (J. Frimodt) 1889. (233 SS.) Download Download PDF