Tilbage til artikeldetaljer 1. Statistiske Notitser fra Aarhus Raadstue-Arkiv.