Tilbage til artikeldetaljer Henry Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen. Tegnede og lithograf. af Th. Bergh. Udgivet med Understøttelse af Carlsberg-Fonden. Kjøbenhavn (G. A. Reitzel) 1880. XIV + 114 S. +60 Tavler. J. B. Løffler: Gravstenene i Roskilde Kjøbstad. Med 33 lith. Tavler. Udgivet med Understøttelse af Kirkeministeriet ved Hjælp af Roskilde Domkirkes Midler. Kjøbenhavn (C. A. Reitzel) 1885. XVII + 114 S. Hent Download PDF