Tilbage til artikeldetaljer Dansk Historiografi i det 18de Aarhundrede.