Tilbage til artikeldetaljer Fortegnelse over fremmed historisk Litteratur vedrørende Danmarks Historie for Aaret 1880. Download Download PDF