Tilbage til artikeldetaljer Sveriges och Hollands diplomatiska förbindelser 1621—1630, belysta genom aktstycken ur svenska riksarkivet af M. G. Schybergson. (Aftryck ur Finska Vetenskapssocietetens "Bidrag" h. 36.) Helsingfors 1881. C + 530 SS. Download Download PDF