Tilbage til artikeldetaljer Fortegnelse over fremmed historisk Litteratur vedrørende Danmarks Historie fur Aaret 1879.