Tilbage til artikeldetaljer Ludvig Daae: Kong Christiern den Førstes norske Historie 1448—1458. Festskrift til Universitetet i Kjøbenhavn ved dets Firehundredaarsfest i Juni 1879. Christiania 1879. (II + 153 SS.)