Tilbage til artikeldetaljer Fortegnelse over dansk historisk Literatur vedrørende Fædrelandets Historie for Aaret 1877.