Tilbage til artikeldetaljer En Brevvexling mellem Grev Johan Hartvig Ernst Bernstorff og Hertugen af Ohoiseul 1758—1766. (Udgivet med Understettelse af den Hjemstjerne-Rosenkroneske Stiftelse). Kjøbenhavn 1871. Gyldendalske Hent Download PDF