Tilbage til artikeldetaljer Tillæg og Berigtigelser til den i dette Tidsskriftes 3die Række, 6te Bind S. 135 ff. optagne Beretning om Martsdagene 1848 i Kjøbenhavn. Hent Download PDF