Tilbage til artikeldetaljer A. P. Bernstorffs Beretning om hans mundtlige Forhandling med Gustav III i Efteraaret 1787, Hent Download PDF