Tilbage til artikeldetaljer Nogle af de nyere svenske Skrifter vedrørende Krigshistorien. Anmeldte af Emil Madsen, Capitain i Generalstaben.