Tilbage til artikeldetaljer Berigtigelse og Tillæg til det i Historisk Tidsskrift 3die Række 4de B. S. 109 optagne Bidrag til Skoletugtens Historie i de ældre Tider.