Tilbage til artikeldetaljer Bidrag til Belysning af den danske Stats Folkemængde, Næringsveje og Finantser i Midten af det syttende Aarhundrede. Hent Download PDF